Tříkrálová sbírka

Výtěžek tříkrálové sbírky, která proběhla 07. ledna 2023 činí 21 057 Kč, z toho na Svatý Mikuláš připadá 12 078 Kč a na Svatou Kateřinu 8 979 Kč. Děkujeme všem dárcům za štědrost.