Obecně závazné vyhlášky obce Svatý Mikuláš

OZV c.1)2015.pdf-Vyhláška o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní se stavebním odpadem na území obce Svatý Mikuláš

OZV 1)2017.pdf-Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 2)2017.pdf-Vyhláška o místním poplatku ze vstupného

 

OZV 1-2019 o místním poplatku ze psů

OZV 2-2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování KO

OZV 3-2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV 3-2019-příloha č.1

 

OZV 1-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Usnesení zastupitelstva obce Svatý Mikuláš

Zapis OZ č.1 z 31.10.2018-ustavujici

Usneseni OZ č.2 z 20.11.2018

Usneseni OZ č.3 z 17.12.2018

Usneseni OZ č.4 z 20.2.2019

Usneseni OZ č.5 z 3.4.2019