INFO: V tuto chvíli již není žádná parcela volná k prodeji.

Nabídka pozemků k výstavbě rodinných domů v obci Svatý Mikuláš v lokalitě „NOVÁ ZÁSTAVBA“ na konci obce Svatý Mikuláš – směr Pardubice

Vlastníkem pozemků je obec Svatý Mikuláš, katastrální území Svatý Mikuláš (okres Kutná Hora)

  • každý pozemek je o rozloze 700 m2
  • prodejní cena 1.089,- Kč vč. DPH za m2
  • v prodejní ceně není zahrnut příspěvek obci na vodovodní řad ve výši 24.200,- Kč vč. DPH a náklady na rezervaci příkonu elektřiny-zřízení elektr. přípojky ve výši 15.125,- Kč vč. DPH
  • zasíťování v rozsahu: voda, elektro, splašková kanalizace
  • podmínky prodeje:

kolaudace do 5 let od uzavření kupní smlouvy

po kolaudaci trvalý pobyt v obci Svatý Mikuláš alespoň 1 osoby

  • komunikace vč. veřejného osvětlení, obecního rozhlasu – předpoklad realizace jaro 2021
  • výstavba rodinných domů v této lokalitě je v souladu s platným územním plánem obce

Žádost o koupi obecného pozemku