Závěrečný účet obce Svatý Mikuláš za rok 2016

ZÚ obce.pdf

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.pdf

Rozvaha.pdf

Výkaz zisku a ztráty.pdf

Příloha.PDF

 

Závěrečný účet obce Svatý Mikuláš za rok 2017

Příloha.pdf-zveřejněno 29.6.2018

Rozvaha.pdf-zveřejněno 29.6.2018

Výkaz zisku a ztráty.pdf-zveřejněno 29.6.2018

Závěrečný účet za rok 2017.pdf-zveřejněno 29.6.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatý Mikuláš za rok 2017.pdf-zveřejněno 29.6.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce -FIN.pdf -zveřejněno 29.6.2018

 

Závěrečný účet obce Svatý Mikuláš za rok 2018

Příloha.pdf-zveřejněno 8.4.2019

Rozvaha.pdf-zveřejněno 8.4.2019

Výkaz zisku a ztráty.pdf-zveřejněno 8.4.2019

Závěrečný účet za rok 2018.pdf-zveřejněno 8.4.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatý Mikuláš za rok 2018.pdf-zveřejněno 8.4.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu-Fin- 12-2018.pdf-zveřejněno 8.4.2019

Závěrečný účet obce Svatý Mikuláš za rok 2019

Rozvaha -zveřejněno 5.5.2020

Výkaz zisku a ztráty-zveřejněno 5.5.2020

Příloha -zveřejněno 5.5.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu -zveřejněno 5.5.2020

Závěrečný účet za rok 2019 -zveřejněno 5.5.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatý Mikuláš za rok 2019 -zveřejněno 5.5.2020

Závěrečný účet obce Svatý Mikuláš za rok 2020

Závěrečný účet 2020 zveřejněno 20.5.2021

Rozvaha 2020 zveřejněno 20.5.2021

Rozvaha MŠ 2020 zveřejněno 20.5.2021

VZZ 2020 zveřejněno 20.5.2021

VZZ MŠ 2020 zveřejněno 20.5.2021

Příloha 2020 zveřejněno 20.5.2021

Příloha MŠ 2020 zveřejněno 20.5.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatý Mikuláš za rok 2020 zveřejněno 20.5.2021

 Závěrečný účet obce Svatý Mikuláš za rok 2021

Závěrečný účet 2021 – zveřejněno 27.6.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání 2021 – zveřejněno 27.6.2022

Výkaz FIN 2021 – zveřejněno 27.6.2022

Rozvaha OÚ 2021 – zveřejněno 27.6.2022

VZZ OÚ 2021 – zveřejněno 27.6.2022

Příloha OÚ 2021 – zveřejněno 27.6.2022

Rozvaha MŠ 2021 – zveřejněno 27.6.2022

VZZ MŠ 2021 – zveřejněno 27.6.2022

Příloha MŠ 2021 – zveřejněno 27.6.2022

 

Závěrečný účet obce Svatý Mikuláš za rok 2022

Závěrečný účet 2022 – zveřejněno 29.6.2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatý Mikuláš za rok 2022 – zveřejněno 29.6.2023

Fin 2022 – zveřejněno 29.6.2023

Rozvaha OÚ 2022 – zveřejněno 29.6.2023

VZZ OÚ 2022 – zveřejněno 29.6.2023

Příloha OÚ 2022 – zveřejněno 29.6.2023

Mateřská škola rozvaha 2022 – zveřejněno 29.6.2023

Mateřská škola VZZ 2022 – zveřejněno 29.6.2023

Mateřská škola příloha 2022 – zveřejněno 29.6.2023

 

Závěrečný účet obce Svatý Mikuláš za rok 2023

Závěrečný účet 2023 – zveřejněno 28.06.2024

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatý Mikuláš 2023 – zveřejněno 28.06.2024

Fin 2023 – zveřejněno 28.06.2024

rozvaha OÚ 2023 – zveřejněno 28.06.2024

VZZ OÚ 2023 – zveřejněno 28.06.2024

Příloha OÚ 2023 – zveřejněno 28.06.2024

Mateřská škola rozvaha 2023 – zveřejněno 28.06.2024

Mateřská škola VZZ 2023 – zveřejněno 28.06.2024

Mateřská škola příloha 2023 – zveřejněno 28.06.2023