Schválený rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled

Schválený rozpočet na rok 2017-příjmy.pdf

Schválený rozpočet na rok 2017-výdaje.pdf

Schválený rozpočet na rok 2017-financování.pdf

Schválený rozpočtový výhled 2018-2020.pdf

 

Schválený rozpočet na rok 2018 a rozpočtový výhled

Schválený rozpočet obce na rok 2018-příjmy.pdf -zveřejněno 19.1.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2018-výdaje.pdf- zveřejněno 19.1.2018

Schválený rozpočet na rok 2018- financování.pdf – zveřejněno 19.1.2018

Schválený rozpočtový výhled 2019-2020.pdf -zveřejněno 19.1.2018

 

Schválený rozpočet na rok 2019 a rozpočtový výhled

Schválený rozpočet na rok 2019-příjmy.pdf – zveřejněno 10.1.2019

Schválený rozpočet na rok 2019-výdaje.pdf – zveřejněno 10.1.2019

Schválený rozpočet na rok 2019-financování.pdf – zveřejněno 10.1.2019

Schválený rozpočtový výhled 2020-2021.pdf – zveřejněno 10.1.2019

 

Schválený rozpočet 2020 a rozpočtový výhled

Schválený rozpočet 2020-příjmy -zveřejněno 9.1.2020

Schválený rozpočet 2020-výdaje-zveřejněno 9.1.2020

Schválený rozpočet 2020 – financování-zveřejněno 9.1.2020

Schválený rozpočtový výhled na roky 2021-2022-zveřejněno 9.1.2020

 

 

Schválený rozpočet 2021 a rozpočtový výhled

Schválený rozpočet 2021 – zveřejněno 4.1.2021

Rozpočtový výhled 2022-2023 zveřejněno 4.1.2021

Mateřská škola schválený rozpočet 2021 – zveřejněno 4.1.2021

 

Schválený rozpočet 2022 a rozpočtový výhled

Schválený rozpočet na rok 2022 – zveřejněno 1.1.2022

Rozpočtový výhled 2023-2024 – zveřejněno 1.1.2022

 

Schválený rozpočet 2023 a rozpočtový výhled

Schválený rozpočet na rok 2023 zveřejněno 14.12.2022

Střednědobý rozpočtový výhled 2024-2025 zveřejněno 14.12.2022

 

 

Schválený rozpočet 2024 a rozpočtový výhled

Rozpočet schválený rok 2024 – zveřejněno 12.12.2023

Rozpočtový výhled 2025-2026 – zveřejněno 12.12.2023