POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ UKONČENÍ AKCE „Stavební úpravy objektu Svatý Mikuláš č.p.36“

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ UKONČENÍ AKCE „Stavební úpravy objektu Svatý Mikuláš č.p.36“

 

V sobotu 29.6.2024 od 15:00 hod se uskuteční veřejné ukončení akce „Stavební úpravy objektu Svatý Mikuláš č.p.36“ za účasti zástupců Středočeského kraje.

 

Akce byla zahájena 27.10.2023, zhotovitelem firmou BENZ s.r.o.,Suchdol 234 , který byl vybrán v rámci veřejné zakázky malého rozsahu podáním nejnižší cenové nabídky , a to ve výši 1 334 584,94 Kč bez DPH. Ukončení převzetím díla realizace nastalo 13.3.2024.Kolaudační souhlas byl vydán 11.6.2024.

 

Akce „Stavební úpravy objektu Svatý Mikuláš č.p.36“ byla realizována s finanční podporou Středočeského kraje ve výši 879 000,-Kč. Jednalo se o poskytnutí dotace na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova.