Projekt „40 TI Svatý Mikuláš“

Projekt „40 TI Svatý Mikuláš“ byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Předmětem díla bylo vybudování tlakové kanalizace splaškových odpadních vod pro  budovanou lokalitu 45 stavebních parcel zástavby rodinných domů v obci Svatý Mikuláš.

Celková cena akce byla 5 362 787,00 Kč bez DPH , projekt byl podpořen z programu Podpory bydlení ve výši 3 200 000,00 Kč.