TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 – PODĚKOVÁNÍ

Tento rok se v obcích Svatý Mikuláš a Svatá Kateřina uskutečnila Tříkrálová sbírka. Výnos ze všech pokladniček činil celkem 7 188,- Kč. Z výtěžku sbírky budou podpořeny například služby kutnohorského Střediska Na Sioně pro rodiny dětí s handikepem nebo provoz Dobrovolnického centra působícího v nemocnicích a v domovech pro seniory.
Všem dárcům děkujeme.