Smlouvy na hrobová místa od 1.1.2020 na hřbitově ve Svaté Kateřině

Žádost o spolupráci

Žádáme spoluobčany v souvislosti s přípravou nájemních smluv na hrobová místa na hřbitově ve Svaté Kateřině s platností od 01.01.2020 o sdělení čísla hrobu, jména, přesné adresy majitele hrobu, popřípadě jména uložených osob. Tuto informaci je možné nahlásit osobně na Obecním úřadě ve Svatém Mikuláši nebo na tel. 327 571 165 do 30.11.2019.