TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka proběhne tuto sobotu 06.01.2023 v obcích Svatá Kateřina a ve Svatém Mikuláši bude pokladnička uložena v obchodě s potravinami. Výtěžek sbírky je určen především pro potřeby Střediska rané péče Na Sióně v Kutné Hoře, které poskytuje služby rodinám dětí se specifickými poruchami. Všem dárcům předem děkujeme.

Tříkrálová sbírka 2024