Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka proběhne tuto sobotu 07.01.2023 v obcích Svatý Mikuláš a Svatá Kateřina. Výtěžek sbírky je určen především pro potřeby Střediska rané péče Na Sióně v Kutné Hoře, které poskytuje služby rodinám dětí se specifickými poruchami. Všem dárcům předem děkujeme.