Změna jízdního řádu linky 803 z důvodu uzavírky komunikace II/327 v termínu od 17.10. do 31.10. 2022

V souvislosti s úplnou uzavírkou komunikace II/327 u Svatého Mikuláše v termínu od 17. 10. 2022 do 31. 10. 2022 dochází na lince PID 803 k vydání výlukového jízdního řádu.

1)      TRASA LINKY

 Směr Chvaletice:  Spoj číslo 1015 bude veden ze zastávky „Svatý Mikuláš, Svatá Kateřina, ObÚ“ přímo po II/327 – vlevo III/3274 – vpravo I/2 – vlevo III/33820 – vpravo III/33818 – vpravo MK Havlíčkova – vpravo I/2 a dále po své pravidelné trase.

Směr Kutná Hora:  Beze změny

2)      ZMĚNY ZASTÁVEK

 Přemísťuje se: „Nové Dvory“                                   – pouze pro spoj 1015 linky 803 ke hraně MK ulice Havlíčkova u domu č.p. 44

vývěska_Nové Dvory

803_jízdní řád