Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu – 26.02.2022