Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2022

Sazba poplatku od 1.1.2022 činí 650 Kč.

Poplatek je splatný do 15.3. příslušného kalendářního roku.

Znění OZV č.1/2021 obce Svatý Mikuláš ,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zveřejněno na webových stránkách obce www.svatymikulas.cz