Projekt „Rozšíření dětských hřišť v místních částech obce Svatý Mikuláš „

Projekt „Rozšíření dětských hřišť v místních částech obce Svatý Mikuláš“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Předmětem projektu  bylo doplnění stávajících dětských hřišť novými prvky, o které projevily děti a jejich maminky zájem.

Celková cena akce byla  710 675,00 Kč bez DPH , projekt byl podpořen z programu Podpory rozvoje regionů 2019+ ve výši 601 941,00 Kč.