Optické přípojky ve Svaté Kateřině

Ve Svaté Kateřině se připravuje akce vybudování optických přípojek k nemovitostem. V současné době probíhá příprava a zpracování projektové dokumentace. Z tohoto důvodu obchází zaměstnanci firmy CETIN a.s. majitele nemovitostí se žádostí o souhlas s umístěním optické přípojky k rodinnému domu. Projekt je podpořen z finančních dotačních prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Udělením souhlasu s umístěním optické přípojky nevznikne závazek odebrat službu elektronických komunikací ani žádný jiný finanční závazek. Realizace akce bude finančně hrazena zcela ze státního rozpočtu bez finanční účasti Obce Svatý Mikuláš.