Obnova a modernizace vybavení obecní knihovny ve Svatém Mikuláši

Akce  „Obnova a modernizace vybavení obecní knihovny “ ve Svatém Mikuláši je realizována  s finančním přispěním Středočeského kraje. Obci Svatý Mikuláš byla na tuto akci  poskytnuta v roce 2020 neinvestiční dotace ve výši 70 000,-Kč, celkové předpokládané finanční náklady na realizaci činí 139 000,-Kč.

Do konce roku 2020 bude pořízeno nové vybavení jako jsou židle, regály ,tiskárna, laminátor ,notebook atd.