Kateřinský rybník – odstranění nánosů a vybudování litorálního pásma

 

Kateřinský rybník – odstranění nánosů a vybudování litorálního pásma
CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0009998

Předmětem podpory je rekonstrukce návesní malé vodní nádrže Kateřinský rybní, k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, okres Kutná Hora. Realizací projektu dojde k odbahnění zátopy a vybudování rozsáhlého litorálního pásma v jižní části.

Cílem projektu je zvýšení biodiverzity lokality a posílení přirozených funkcí krajiny.

Výstupem projektu bude odbahněný rybník s vybudovaným litorálním pásmem, jehož diverzifikací dojde ke zvýšení biodiverzity této lokality.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Kateřinský rybník – odstranění nánosů a vybudování litorálního pásma