Cena stočného pro rok 2020

Cena stočného pro rok 2020

Zastupitelstvo obce Svatý Mikuláš odsouhlasilo na svém zasedání č. 12 dne 11. 12. 2019 cenu stočného za 1 m3 a způsob stanovení ceny pro 1 občana na rok 2020 :
cena stočného: 36,00 Kč bez DPH/m3
způsob stanovení spotřeby: podle směrných čísel roční spotřeby vody v souladu s příslušnými právními předpisy=36,00 m3/osoba/rok.

Výpočet:
1.1.-30.4.2020
Stočné : počet osob v domácnosti x cena za m3 (pro období 1.1.-30.4.2020 stanovena 41,40 Kč vč. 15 %DPH) x 12 m3
Čtvrtletní faktura za I.Q 2020 pro 1 osobu: 372,60 Kč vč. 15%DPH

1.5.-31.12.2020
Stočné: počet osob v domácnosti x cena za m3 (pro období 1.5.-31.12. 2020 stanovena 39,60 Kč vč. 10 %DPH) x 24 m3
Čtvrtletní faktura v 1.5.-31.12. 2020 pro 1 osobu: 356,40 Kč vč. 10%DPH

Cenu stočného na kalendářní rok schvaluje Zastupitelstvo obce a vychází z finanční analýzy, která je součástí dokumentace projektu pro přidělení dotace. Stočné má jednosložkovou formu, tedy je součinem množství vypouštěné vody v m3 a ceny za jeden m3.