Omezení úředních hodin OÚ ve Svatém Mikuláši

PROVOZ Obecního úřadu Svatý Mikuláš
V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 16.03.2020 č. 215 o přijetí krizového opatření  se ode dne 16.3.2020 do odvolání upravuje provoz Obecního úřadu ve Svatém Mikuláši při vyřizování agend pro veřejnost:

Pondělí od 8:00 do 11:00 hodin
Středa od 13:00 do 16:00 hodin

Vstup veřejnosti umožněn pouze jednotlivě.

Žádáme veřejnost, aby využila pro komunikaci s úřadem prioritně elektronickou formu, například datovou schránku, e-mail a pro telefonickou komunikaci tel. 327 571 165.

Všechny důrazně žádáme, aby osobně navštěvovali úřad pouze v nejnutnějších případech, které nesnesou odkladu, případně se předem objednali na uvedeném telefonním čísle. Dodržováním těchto pravidel přispějete k ochraně svého zdraví i k ochraně zdraví zaměstnanců úřadu.
Výše uvedená opatření budou v platnosti do odvolání. Děkujeme za pochopení.

Ing. Martina Suková
starostka obce Svatý Mikuláš