Tříkrálová sbírka 11.1.2020-poděkování

Tuto sobotu 11.1.2020 se v obcích Svatý Mikuláš a Svatá Kateřina uskutečnila Tříkrálová sbírka. Výnos ze všech pokladniček činil celkem 20 319,-Kč .Z výtěžku sbírky budou podpořeny například služby kutnohorského Střediska Na Sioně pro rodiny dětí s handikepem nebo provoz Dobrovolnického centra působícího v nemocnicích a v domovech pro seniory.

Všem dárcům  děkujeme.