PF 2020

Příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, spokojenost, štěstí a spoustu osobních i pracovních úspěchů v nadcházejícím roce 2020 

přeje ing. Martina Suková, starostka obce Svatý Mikuláš.