Pozvánka na veřejné ukončení akce „Stavební úpravy na budově č.p.60 Svatá Kateřina“

Ve středu 4.12.2019 od 15 .hod se uskuteční  veřejné ukončení akce „Stavební úpravy na budově č.p.60 Svatá Kateřina“ za účasti zástupců Středočeského kraje.

Akce byla zahájena 1.7.2019,zhotovitelem Martin Kotěšovec, Suchdol 58, který byl vybrán v rámci veřejné zakázky malého rozsahu podáním nejnižší cenové nabídky , a to ve výši 1 331 692,-Kč bez DPH. Ukončení převzetím díla realizace nastalo 16.10.2019.

Akce „Stavební úpravy na budově č.p.60 Svatá Kateřina“ byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje ve výši 860 000,-Kč. Jednalo se o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova dle žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017-2020.

Výsledkem akce bylo zateplení budovy, výměna oken a dveří , odbourání přístavků.

 

 

Středočeský kraj

 

 

Před akcí

Před akcí

 

Po akci

Po akci