Územní plán obce

 ÚP Svatý Mikuláš + Svatá Kateřina.pdf

 ÚP Lišice + Sulovice.pdf

 

 

Změna č.1

 

ÚP změna č.1.pdf

 

 Změna č.2

 

Zastupitelstvo obce Svatý Mikuláš vydalo na svém zasedání č.35/2013 dne 2.12.2013

změnu č.2 územního plánu obce Svatý Mikuláš:

Opatření obecné povahy

Hlavní výkres

Textová část změny č.2

Textová část odůvodnění změny č.2

Veřejně prospěšné stavby

Zábor půdního fondu

Schéma technické infrastruktury