Vyhláky a usnesení zastupitelstva

 

 

Název vyhlášky

 

O stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní se stavebním odpadem na území obce Svatý Mikuláš

OZV č.1)2015.pdf

 

 

 

 

 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 1)2017.pdf 

 

 

 

 

 O místním poplatku ze vstupného

OZV 2)2017.pdf 

 

Usnesení zastupitelstva

 

Zápis č.1 z 31.10.2018-ustavující OZ.pdf