Vyhláky a usnesení zastupitelstva

 

 

Název vyhlášky

 

O stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní se stavebním odpadem na území obce Svatý Mikuláš

OZV č.1)2015.pdf

 

 

 

 

 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 1)2017.pdf 

 

 

 

 

 O místním poplatku ze vstupného

OZV 2)2017.pdf 

 

Usnesení zastupitelstva

 

Č.1:Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Svatý Mikuláš ze dne 3.11.2014

Ustavující OZ 3.11. 2014.pdf

 

Č.2:Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Svatý Mikuláš ze dne 24.11.2014

 Usnesení č.2 z 24.11.2014.pdf

 

Č.3:Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Svatý Mikuláš ze dne 17.12.2014

Usnesení č.3 z 17.12.2014.pdf

 

Č.4:Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Svatý Mikuláš ze dne 9.2.2015

Usnesení č.4 z 9.2.2015.pdf

 

Č.5:Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Svatý Mikuláš ze dne 2.3.2015

Usnesení č.5 z 2.3.2015.pdf

 

Č.6:Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Svatý Mikuláš ze dne 13.4.2015

Usnesení č.6 z 13.4.2015.pdf

 

Č.7:Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Svatý Mikuláš ze dne 1.6.2015

Usnesení č.7 z 1.6.2015.pdf

 

Č.8:Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Svatý Mikuláš ze dne 8.7.2015

Usnesení č. 8 z 8.7.2015.pdf

 

Č.9:Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Svatý Mikuláš ze dne 10.8.2015

Usnesení č.9 z 10.8.2015.pdf

 

Č.10:Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Svatý Mikuláš ze dne 18.8.2015

Usnesení č.10 z 18.8.2015.pdf

 

Č.11:Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Svatý Mikuláš ze dne 14.9.2015

Usnesení č.11 z 14.9.2015.pdf

 

Č.12:Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Svatý Mikuláš ze dne 14.10.2015

Usnesení č.12 z 14.10.2015.pdf