Kanalizace a ČOV Sulovice - Lišice

  • dne 2.7.2013 vydáno MěÚ Kutná Hora stavební povolení 

 

V sobotu 6.5.2017 začnou zaměstnanci VCES,a.s. provádět navrtání pro umožnění propojení kanalizační přípojky.

 

Na telefonu 602 475 324, ing. Mrázek si domluvíte termín navrtávky.

 

Po napojení je nutné zavolat pana místostarostu ,

tel.607 144 402 ,aby propojení nafotil a až poté je možné propoj zasypat.