Odkanalizování obcí  Svatá Kateřina a Svatý Mikuláš


-rozhodnutí č.12130801-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování  projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 28.5.2013.

 Technologie a požadavky na jednotlivé majitele nemovitostí

 

 

Předání staveniště

 

Dne 21.7.2014 bylo předáno zhotoviteli,tedy firmě VCES a.s.staveniště,čímž byla zahájena akce"Odkanalizování obce Svatý Mikuláš a Svatá Kateřina".

 

 

 

Pokyny pro postup zprovoznění kanalizačního napojení nemovitostí

Postup osazení ČS.pdf

 

 

 

 Kontakty

 

 

 

Technický dozor obce – fy Medium Projekt

 

  • Ing. Martin Bažant       Tel: 608 449 055

            Email: medium@wo.cz

  • Vítězslav Novák           Tel: 608 878 626

            Email:  v.novak7@seznam.cz

 

 

 

 

Zhotovitel  - fy VCES,a.s.

 

  • Stavbyvedoucí – Jaroslav Militký             Tel: 602 102 395

            Email: jaroslav.militky@vces.cz

 

  • Stavbyvedoucí – Vlastimil Mrázek            Tel: 602 475 324

            Email: vlastimil.mrazek@vces.cz

 

Cena stočného

Cena stočného 2015.pdf

Cena stočného 2016.pdf