Historie

 

Předchůdcem dnešní obce Svatý Mikuláš byla obec Bor,postavená někdy v 11.století na tehdy přemyslovském území.Jeho část -les zvaný Bor - koupil r.1278 sedlecký klášter a dal jej řeholníky vymýtit.Poblíž osady pak cisterciáci založili dvůr,který nazvali Svatý Mikuláš.Při něm vybudovali roku 1307 kostelík,zasvěcený rovněž svatému Mikuláši.Obec se pak nazývala Bor Svatého Mikuláše.Jméno Bor se přestalo užívat koncem 15.století.

Roku 1764 koupil panství hrabě Jan Karel Chotek,který opět opravil svatomikulášský dvůr,vystavěl nové stodoly a novou hájovnu na hrázi.Jan Rudolf Chotek nechla postavit nový zámek Kačinu.Po ukončení stavby zámkuv roce 1822 dal opravit kostel svatého Mikuláše,který byl ve značně zchátralém stavu.Rodině Chotků náležel Svatý Mikuláš až do 20.století,kdy přešel do vlastnictví synovce posledního z Chotků Quido Thun Hohensteina.Ten mikulášský dvůr propachtoval.