Závěrečný účet obce Svatý Mikuláš za rok 2016

ZÚ obce.pdf

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.pdf

Rozvaha.pdf

Výkaz zisku a ztráty.pdf

Příloha.PDF

  

Schválený rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled

Schválený rozpočet na rok 2017-příjmy.pdf

Schválený rozpočet na rok 2017-výdaje.pdf

Schválený rozpočet na rok 2017-financování.pdf

Schválený rozpočtový výhled 2018-2020.pdf

 

Schválený rozpočet na rok 2018 a rozpočtový výhled

Schválený rozpočet obce na rok 2018-příjmy.pdf -zveřejněno 19.1.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2018-výdaje.pdf- zveřejněno 19.1.2018

Schválený rozpočet na rok 2018- financování.pdf - zveřejněno 19.1.2018

Schválený rozpočtový výhled 2019-2020.pdf -zveřejněno 19.1.2018

 

 

Schválená rozpočtová opatření v roce 2017

RO č.1.PDF

RO č.2.pdf

RO č.3.PDF 

RO č.4.pdf

RO č.5.pdf -zveřejněno 6.10.2017

RO č.6.pdf - zveřejněno 18.12.2017

RO č.7.pdf - zveřejněno 18.12.2017

RO č. 8.pdf - zveřejněno 19.1.2018

 

Schválená rozpočtová opatření v roce 2018

RO č.1.pdf - zveřejněno 27.2.2018

RO č.2.pdf - zveřejněno 26.3.2018

RO č.3 .pdf -zveřejněno 19.4.2018

RO č.4.pdf - zveřejněno 8.5.2018

 

 

Mateřská škola ve Svatém Mikuláši

MŠ.pdf

MŠ Rozvaha.pdf

MŠ Výkaz zisku a ztráty.pdf 

Schválený rozpočet na rok 2018.pdf -zveřejněno 19.1.2018

 

 

Svazek obcí Přeloučska

Informace o zveřejnění SOP.pdf

 

DSO Mikroregion Kutnohorsko

Závěrečný účet 2016.pdf

Rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled do roku 2019.pdf

Informace o zveřejnění DSO Mikroregion Kutnohorsko.pdf

Rozpočet na rok 2018 a rozpočtový výhled.pdf