Nábor dětí do družstva přípravky mladých hasičůKolektiv mladých hasičů  SDH ve Svatém Mikuláši

                                        vyhlašuje 

      N Á B O R  dětí do  družstva   P Ř Í P R A V K A

 

    Ročníky   narození ….. 2010,2009,2008

 

 Podrobnější informace o přihláškách,podmínkách a činnosti mladých hasičů  získáte na mobilním telefonu č. 606 244 490 nebo u Václava Končela st., Svatý Mikuláš č.p.130 a také na trénincích MH.