Akce "Lávka pro pěší na p.č.46/1,48/1,46/11 k.ú. Svatá Kateřina "Obci Svatý Mikuláš byly schváleny finanční prostředky  na akci "Lávka pro pěší na p.č.46/1,48/1,46/11 k. ú . Svatá Kateřina" ze Státního fondu dopravní infrastruktury

ve výši 4 367 000,00 Kč, jedná se o 85 % z uznatelných nákladů. Na základě rozhodnutí o poskytnutí těchto finančních prostředků je nutné akci realizovat do konce roku 2019.

Cílem této akce je zvýšení bezpečnosti pro pěší z důvodu zvýšené intenzity provozu po komunikaci č. II/327 vedoucí obcí Svatá Kateřina .

 

Obrázek.pdf