Oprava místní komunikace 20c v obci Svatá KateřinaObec Svatý Mikuláš získala dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova 2018 z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Oprava místní komunikace 20c v obci Svatá Kateřina". Realizace akce je stanovena poskytovatelem dotace do 31.12.2018 .

Předmětem projektu je oprava místní komunikace v úseku mezi č.p.24 -č.p.48.Nové povrchy vozovky budou zhotoveny z asfaltového betonu. U stávajících vjezdů se provede napojení na novou vozovku.

Situace_Oprava místní komunikace.pdf