Cena stočného pro rok 2018Zastupitelstvo obce Svatý Mikuláš odsouhlasilo na svém zasedání č.32 dne 21.3.2018 cenu stočného za 1 m3 na rok 2018 a způsob stanovení ceny pro 1 občana na rok 2018.

Cena stočného: 37,38 Kč vč. DPH/m 3

Cena stočného 2018.pdf