Těžba dřeva ve Svatém MikulášiVzhledem k obzvláště teplému počasí v letním období došlo k poškození lesního porostu v lesích v k.ú.Svatý Mikuláš a MěÚ Kutná Hora,odbor životního prostředí doporučil těžbu dřeva v postižených úsecích lesa.Proto bylo vypsáno výběrové řízení a ke konci roku 2015 byla těžba zahájena.Následovat bude nová výsadba .

Po těžbě zůstanou vršky stromů,které budou vhodné pro samotěžbu vč.úklidu.Kdo z obce má zájem o toto dříví, ať se přihlásí u místostarosty na OÚ nebo na telefonicky na č.607 144 402 do 15.1.2016.